Srovnání chlorelly z Číny, Taiwanu a Japonska (USA)

 

Chlorellu si lidé kupují pro zlepšení jejich zdraví a vitality, ale hlavně pro očistu
organismu od znečištění, ve kterém běžně žijeme a zejména od těžkých kovů. O to překvapující byly informace o obsahu těžkých kovů v těchto produktech. Světová zdravotnická organizace WHO spadající pod strukturu OSN proto provedla v roce 2013 analýzu těchto výrobků s cílem zjistit jejich kontaminaci. Jaká je skutečnost, víte, co opravdu jíte?
  

Chlorellu pěstuje několik velkých firem, které většinou pocházejí z Asie. Poté se surovina upraví, anebo jen přebalí, a prodává si ji už každý distributor sám, pod svou značkou. WHO si pro testy vybrala vzorky od různých pěstitelů chlorelly z několika zemí. Jednalo se o surovinu od 17 různých dodavatelů, kterou poté testovala v renomované laboratoři, která se přímo specializuje na odhalování těžkých kovů v potravinách. Ve chlorelle se testovaly látky uvedené v tabulce. 

Škodlivé látky

Detekční limit
(množství látky, které ještě lze změřit)

Hliník

1,0 ppm

Arsen

0,20 ppm

Kadmiun

0,05 ppm

Olovo

0,1 ppm

Měď

0,05 ppm

 

Ze 17 dodavatelů se nakonec stalo konečných 10 testovaných, protože některé vzorky pocházely ze stejného zdroje. Výrobci chlorelly byly 3 z Číny, 3 z Taiwanu, 3 z Japonska a 1 z Koreje. Jelikož většina komerčně prodávané chlorelly je z těchto zemí, byli z testu vyloučeni pěstitelé z Indie a dalších zemí, protože množství jejich komerčně prodané chorelly je v celosvětovém měřítku zanedbatelné.

Ve studii byla zjištěna fakta uvedená níže, která by měl vzít na vědomí každý člověk, který konzumuje chlorellu.

1. Většina vzorků nebyla kontaminována rtutí, tj. obsah rtuti v nich byl tak malý, že nešel změřit.

Pouze u jednoho případu chlorelly původem z ostrovní Číny byla naměřena lehce zvýšená hladina rtuti. To je naprosto skvělá zpráva, protože ani ve vzorcích z Číny nebylo nalezeno kromě jednoho případu měřitelné množství rtuti. Výsledek je docela hodně překvapivý, zejména proto, že chlorella rtuť na sebe navazuje velmi silně.

2. Chlorella z Číny byla nejvíce znečištěná

Jak se dalo předpokládat podle celkového znečištění přírody v Číně, byla její chlorella nejvíce kontaminována těžkými kovy!!!

Škodlivé látky

Detekční limit

Průměrné hodnoty chlorelly z Číny

Hliník

1,0 ppm

29 ppm

Arsen

0,20 ppm

0,89 ppm

Kadmiun

0,05 ppm

0,17 ppm

Olovo

0,1 ppm

0,27 ppm

Měď

0,05 ppm

---

 

Na znečištění Čínské chlorelly je dobré si všimnout, že má sice arsen, kadmium a olovo nadlimitní, ale je pod hodnotou 1 ppm. Více těchto škodlivých těžkých kovů nalezneme i v jablečné šťávě a v mořských plodech. Ke zvážení je ale velmi vysoká hladina hliníku, kterému bychom se v potravě měli opravdu vyhnout. Dle jednání JECFA, což je přidružená organizace k OSN, která se přímo zabývá obsahem a účinky jedů a dalších aditiv v potravinách, by měla být koncentrace hliníku v potravě snížena na maximálně 1mg/kg.

3. BIO chlorella z Číny je více znečištěná, než standardní chlorella z jiných zemí.

Nejvyšší koncentrace hliníku (33ppm) ze všech vzorků měla BIO chlorella z Číny.
Z toho můžeme jen usuzovat, nakolik ekologické a šetrné je BIO pěstování v Číně. A proč? Je to proto, že organické certifikace (USDA) nevyžaduje testování pro těžké kovy!

4. NEJČISTŠÍ CHLORELLA JE Z TAIWANU

Chlorella pěstovaná na Taiwanu ve velkých kultivačních bazénech dopadla ve všech testech nejlépe, obsahovala dle laboratorních testů ze všech testovaných vzorků nejméně škodlivých látek. Chlorella z Taiwanu je nejlepším zdrojem chlorelly vůbec a oproti čínské chlorelle je několikanásobně čistší.

5. Japonsko nepěstuje nejčistší Chlorellu

Hodně lidí předpokládalo, že japonská chlorella bude nejčistší a její výroba bude nejvíce kontrolovaná. Testy ale ukázaly, že tomu tak není. Japonsko je pouze dobrá vývozní značka, pod kterou lidé čistý produkt očekávají se samozřejmostí. Dle laboratorních výsledků je japonská chlorella sice čistší, než čínská, ale čistoty chlorelly z Taiwanu nedosahuje. 

Kontaminace hliníkem

Země původu

Množství hliníku v chlorelle

Čína

29 – 70 ppm

Japonsko

16 ppm

Taiwan

7,6 ppm

Korea

0 ppm

 

Abyste si mohli srovnat hodnoty hliníku chlorelly a ostatních potravin, můžete se podívat do tabulky níže, na kontaminaci hliníkem běžného jídla. Ačkoliv jsou hodnoty vyšší, než u chlorelly, je nutno poznamenat, že tyto potraviny nám neslouží k očistě těla. Na chlorellu je nutno nahlížet s mnohem přísnějšími kritérii, protože chlorellu potřebujeme co nejčistší, aby na sebe například hliník z potravy mohla navázat.

Potravina

Obsah hliníku

Celer

190 ppm

Fazole

165 ppm

Pšenice a kukuřice

140 ppm

Brambory

100 ppm

Ananas

100 ppm

 

6. Tabletky Chlorelly a plniva

Znepokojujícím zjištěním bylo, že mnoho výrobců používá do tabletek plniva - nejběžnější výplň je "uhličitan vápenatý". Tabletky poté můžou mít až a 500mg a jejich vzhled je skrnitý, díky směni zelené a bílé barvy. Koupi takové chlorelly se vyhnete díky čtení složení na obalu.

Souhrn poznatků studie WHO:

  • Kromě několika případů z Číny jsou komerčně pěstované vzorky chlorelly prakticky bez rtuti.

  • b9266d0d80488e7cfad7073d67ccf9e0

    Chlorella pěstovaná v Číně je nejvíce znečištěna hliníkem a dalšími těžkými kovy, které i v malém množství mohou v našem těle způsobit nádorové onemocnění.

  • BIO chlorella z Číny je více znečištěná, než obyčejně pěstovaná chlorella v Korei a na Taiwanu.

  • Taiwan je producentem nejčistší chlorelly dle všech laboratorních testů.

  • Japonsko není výrobcem nejčistší chlorelly.

  • Ačkoliv kontaminace chlorelly hliníkem je opravdu malá v porovnání s ostatními potravinami, které běžně konzumujeme, je nutné si uvědomit, k čemu nám chlorella slouží. Výsledky kontaminace chlorelly z Číny jsou jen průměrné a je možné, že u některých pěstitelů je koncentrace hliníku srovnatelná nebo i vyšší, než u běžných potravin. Taková chlorella nás už ale těžkých kovů z těla nezbaví.

Na závěr doporučujeme chlorellu kupovat pouze od ověřených výrobců. Pokud budete chlorellu kupovat od různých malých překupníků, nezapomeňte si vždy přečíst složení tabletek, protože je mohou nadstavovat různými plnidly. Je však také otázkou, zda jsou tyto skutečnosti u takového výrobku uvedeny ve složení. Výzkumem bylo prokázáno, že méně kvalitní chlorella a více kontaminovaná chlorella z Číny byla pro nákup mnohem levnější než vzorky z ostatních zemí (Taiwan).

Pamatujte na to ,že srovnávat se dá pouze srovnatelné a každý 100% čistý a kvalitní výrobek má také svoji cenu, kterou nemůže konkurovat nekvalitním výrobkům. 

Zdroj: http://www.naturalnews.com/039145_chlorella_heavy_metals_lab_tests.html